Αναζήτηση

Διάφορα Κείμενα

Αντιμήνσιο Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

eikona-agiwn-morfou.jpg


eikona-agiwn-morfou.jpg


Ο άγιος Ιάκωβος ‘‘ο με συγχωρείτε

Αρχική Διάφορα Κείμενα Χριστός γεννάται, δοξάσατε…Συλλογή κειμένων Πατέρων της Εκκλησίας που αναφέρονται στη Γέννηση του Χριστού
en el fr
Χριστός γεννάται, δοξάσατε…Συλλογή κειμένων Πατέρων της Εκκλησίας που αναφέρονται στη Γέννηση του Χριστού Εκτύπωση
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος και το προσωπικό της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου σας εύχονται ευλογημένα Χριστούγεννα. 
 
 
 
 
 
 
 
Ἦχος γ´. Αὐτόμελον.
     Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.
--
      Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει,
      καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει.
      Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι.
     Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι.
     Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον,
     ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.  
----------------

Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν (Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/λεως)

Γιά ποιό λόγο ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ Πατήρ ἤ τό Πνεῦμα• καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἐνανθρώπησης (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ)

Γιατί ὁ Θεὸς ἔγινε ῎Ανθρωπος; (Ἁγίου Μαξίμου ῾Ομολογητοῦ)

Λόγος στὴν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος (Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος)
 
Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο (Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου)
 
Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο (Ἅγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)
 
 
Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης)
 
Ὅταν οἱ μάγοι ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυμα (Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου)
 
Ὁ χάλκινος ὄφις καὶ ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ (Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπ. Κριμαίας)
 
Περί Ἐνανθρωπήσεως (Ἁγίου  Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου)
 
Περὶ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ἁγίου Φιλαρέττου Μόσχας)
 
Στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ (Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης)
 
 
Τὰ δῶρα τῶν Μάγων (Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)
 
 
Γιατί ὁ Θεὸς῎Εγινε῎Ανθρωπος; (π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ)