Αρχική Διοίκηση Θρονική Επιτροπή
en el fr
Θρονική Επιτροπή Εκτύπωση

Πρόεδρος
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.

Κληρικά Μέλη
'Αρχιμ.Φώτιος Ίωακείμ,Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, Οικον. Αλέξανδρος Λεάνδρου, Οικον. Παναγιώτης Ματθαίου.

Λαϊκά Μέλη
Αντώνιος Καρής, Ιωάννης Αριστοτέλους,Φρίξος Μηλιδώνης, Βάσος Πατσάλης