Αρχική Διακονία Φιλανθρωπία Γυναικών
en el fr
Σύνδεσμος Φιλανθρωπίας Γυναικών Εκτύπωση
Ο σύνδεσμος Φιλανθρωπίας Γυναικών προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα.

Υπεύθυνη Ορεινής
Μαρία Ματθαίου
τηλ. 22923287

Υπεύθυνη Πεδινής
Σοφία Ιωαννίδου,
τηλ. 99897950