Αρχική Διοίκηση Προσωπικό Μητροπόλεως
en el fr
Προσωπικό Μητροπόλεως Εκτύπωση

Προσωπάρχης

Χρήστος Προκοπίου, τηλ. 22932414

Αρχιδιάκονος

π. Φοίβος Παναγιώτου, τηλ. 99958538

Οδηγός- Εργοδηγός

Σάββας Φουσκωτός, τηλ. 99450132       

Φροντίδα Επισκοπείου

Κλειώ Χαραλαμπίδου, Χρυστάλλα Χριστοδουλίδου, τηλ. 22932401