Αρχική Διοίκηση Οικονομικό Συμβούλιο
en el fr
Οικονομικό Συμβούλιο Εκτύπωση

Νομικοί σύμβουλοι
Μάριος Ορφανίδης, Γεώργιος Χατζηπιερής

Οικονομολόγοι
Αιμίλιος Μιχαήλ, Λάκης Πίγγουρας, Κωνσταντίνος Παπαπολυβίου

Λογιστής
Σάββας Τοφιτζίκης

Τεχνικός Σύμβουλος
Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς

Πολιτιστικός Σύμβουλος
Πέτρος Λαζάρου

Κοινωνιολόγος
Γιώργος Κυθραιώτης