Αρχική
en el fr
Ἡ βάπτιση τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου, φορητὴ εἰκόνα (2015), ἔργο τοῦ ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Γκορελὼβ Εκτύπωση

Ἡ βάπτιση τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου, φορητὴ εἰκόνα (2015),

ἔργο τοῦ ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Γκορελὼβ