Αρχική Διακονία Κατηχητικά Σχολεία
en el fr
Κατηχητικά Σχολεία Εκτύπωση
Στις περισσότερες κοινότητες της μητροπολιτικής περιφερείας Μόρφου λειτουργούν κατηχητικά σχολεία, στα οποία εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετοχής των παιδιών στην Ορθόδοξη οικουμενική παράδοση και την ευρύτερη πολιτισμική και πολιτιστική μας παιδεία. Σε αυτά διδάσκουν Εφημέριοι, Θεολόγοι και Δάσκαλοι.