Αναζήτηση

Αντιμήνσιο Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

eikona-agiwn-morfou.jpg


eikona-agiwn-morfou.jpg


Ο άγιος Ιάκωβος ‘‘ο με συγχωρείτε

Αρχική Ιστορία Εκκλησίας
en el fr
Ιστορία Εκκλησίας Κύπρου
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Γεωγραφική – Πολιτική και Πολιτιστική εξέταση του περίγυρου της Κύπρου στα χρόνια των Αποστόλων.
2 Α΄ Αποστολική Περιοδεία στην Κύπρο
3 Β΄ Αποστολική Περιοδεία – Εδραίωση της Εκκλησίας
4 Διωγμοί – Μάρτυρες
5 Άγιος Σπυρίδων – Αγία Ελένη.
6 Άγιοι Επίσκοποι – Άγιος Τριφύλλιος – Άγιος Επιφάνιος.
7 Αυτοκέφαλο – Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος.
8 Ανθέμιος – Προνόμια Αρχιεπισκόπου – Κατοχύρωσις Αυτοκεφάλου.
9 Ισλάμ – Αραβικές Επιδρομές – Μετοίκηση Κυπρίων – Ν. Ιουστινιανούπολη
10 Ουδετερότητα – Εικονομαχία – Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος. Άγιος Δημητριανός.
11 Ανάπτυξη Βυζαντινής Τέχνης. Ναοί – Μοναστήρια 11ου αιώνα – Ισαάκιος Κομνηνός. Ριχάρδος Λεοντόθυμος.
12 Άγιος Νεόφυτος. Επί κεφαλής του λαού αντιμέτωπος Των Λατίνων. Διορατικότητα.
13 Ο Άγιος Νεόφυτος καθορίζει τή στάση του ποιμνίου της Εκκλησίας έναντι Λατίνων. Επεμβάσεις των Φράγκων - Λατίνων στό χώρο της Εκκλησίας.
14 Σύγκρουση Ορθοδόξων – Λατίνων Μαρτύριο 13 Μοναχών Καντάρας.
15 Βούλλα Σύπρια. Πτώση Άκρας. Αββαεία – Ξυλόστεγοι. Άγιος Σάββας – Παλαμισμός.
16 Εξήγηση Συριακών ονομάτων – Τοπονυμίων. Χαλάρωση μέτρων από τους Λατίνους. Ελένη Παλαιολογίνα. Πτώση Κωνσταντινούπολης.
17 Πτώση Κωνσταντινούπολης – Διάψευση αντιλήψεων.Θετικές επιδράσεις από άφιξη προσφύγων Κωνσταντινοπολιτών. Ενετοκρατία – οχυρωματικά έργα. Άγ. Θεοφάνης (1532).
18 Λατινικά μνημεία – μνημεία με δυτικές επιδράσεις. Ο Λαλά-Μουσταφά εισβάλλει στην Κύπρο. Πτώση Λευκωσίας. Μαρία Συγκλητική. Πτώση Αμμοχώστου. Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος.
19 Ευμενείς επιπτώσεις από την προηγηθείσα πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ίδια προνόμια. Πολιτικός καί Θρησκευτικός περίγυρος της Κύπρου και Ευρώπης. Αρχ. Τιμόθεος.
20 Προνόμια στο λαό (από Σουλτάνο). Κατάργηση Φεουδαρχίας. Αρχιεπισκόποι 17ου αιώνα. Χριστόδουλος – Νικηφόρος – Ιλαρίων Κιγάλος.
21 Αρχιεπίσκοποι 18ου αιώνα. Αρχιεπίσκοπος Σίλβεστρος. Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος.
22 Βασίλειος Μπάρσκυ. Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος
23 Άγιος Πανάρετος, Επίσκοπος Πάφου (1710-1790)
24 Νεομάρτυρες. Άγιος Γεώργιος. Άγιος Πολύδωρος.
25 Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. 9η Ιουλίου 1821
26 Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Α΄. Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος.
27 Αρχιεπισκοπικό ζήτημα. Κύριλλος ο Β΄ - (Κυριλλάτσος).
28 Κύριλλος Γ΄ - (Κυριλλούϊ).
29 Εθνοκεντρισμός. Εθναρχούσα Εκκλησία και Εθνικό όραμα. Μοναχισμός. Κατηχητική δραστηριότητα (1900-1950).
30 Σταυροβουνιώτικος μοναχισμός. Διονύσιος Χριστίδης. Διονύσιος εκ Γαλάτας. Βαρνάβας – Κυπριανός. Άγ. Γεώργιος Αλαμάνου.
31 Πατήρ Καλλίστρατος.
32 Αρχιεπίσκοπος Λεόντιος. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β΄.
33 Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ (1950-1960).
34 Το μαρτυρικό φρόνημα 1955-59. Μαρτυρίες από Κείμενα των μαρτύρων της αγχόνης.
35 Δραστηριότητες Μακαρίου Γ΄ ως προέδρου, (1960 – 1977).
36 Εκκλησιαστική δραστηριότητα Μακαρίου Γ΄, (1960 – 1977).
37 Σύγχρονες οσιακές μορφές – π. Γερμανός Σταυροβουνιώτης.
38 Σύγχρονες οσιακές μορφές. Γέρο Παναής, π. Ευστάθιος, π. Ελπίδιος.
39 Σύγχρονες οσιακές μορφές. Ιερομάρτυρας Φιλούμενος. Παιδικά χρόνια. Γιαγιά Λωξανδρού (Α΄ Μέρος).
40 Σύγχρονες οσιακές μορφές. Ιερομάρτυρας Φιλούμενος. (Β΄ Μέρος).
41 Ανακεφαλαίωση ιστορικής διαδρομής. (Α΄ Μέρος)
42 Ανακεφαλαίωση ιστορικής διαδρομής. (Β΄ Μέρος)
43 Ο Άγιος Επιφάνιος πατέρας του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας Κύπρου.