Αναζήτηση

Διάφορα Κείμενα

Αντιμήνσιο Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

eikona-agiwn-morfou.jpg


eikona-agiwn-morfou.jpg


Ο άγιος Ιάκωβος ‘‘ο με συγχωρείτε

Αρχική Διάφορα Κείμενα Μετέστη πρὸς Κύριον ὁ ἐφημέριος τῆς Ὀρούντης π. Μιχαὴλ Παπασυμεὼν
en el fr
Μετέστη πρὸς Κύριον ὁ ἐφημέριος τῆς Ὀρούντης π. Μιχαὴλ Παπασυμεὼν Εκτύπωση

Ο μακαριστός π. Μιχαήλ Παπασυμεών Μετέστη πρὸς Κύριον ἐχθές, 15ην Ἰουνίου 2015, ὁ πολιὸς πρεσβύτερος καὶ ἐπὶ μακρὸν ἐφημέριος τῆς κοινότητος Ὀρούντης τῆς καθ᾽ ἡμᾶς μητροπολιτικῆς περιφερείας Μόρφου, π. Μιχαὴλ Παπασυμεών. Ὁ μεταστὰς ὑπῆρξε πανθομολογουμένως χαρακτηριστικὴ μορφὴ παλαιοῦ, ‘‘πρωτινοῦ’’ ἱερέως.

Ὁ π. Μιχαὴλ γεννήθηκε στὰ μέρη τῆς ἡρωϊκῆς Τυλληρίας, συγκεκριμένως στὸ χωριὸ Γαληνὴ τοῦ Μόρφου, στὶς 21 Ὀκτωβρίου 1922. Ὑπῆρξε γόνος εὐλαβοῦς λευϊτικῆς οἰκογένειας, τοῦ παπᾶ Συμεὼν Ἀναστασίου καὶ τῆς πρεσβυτέρας Ἐλπίδας Τόπουζου. Σὲ ἡλικία 20 ἐτῶν, ὁ Μιχαὴλ νυμφεύθηκε τὴ συγχωριανή του Ταρσώ -ὄνομα, ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν ἀνάδοχό της, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν περίφημη πόλη Ταρσὼ τῆς Κιλικίας. Τὸ εὐλογημένο τοῦτο ζεῦγος ἀπέκτησε τρία παιδιά, τὴν Αἰκατερίνη, τὴν Μαρία καὶ τὸν Συμεών, τὰ ὁποῖα καὶ μόρφωσε. Ὁ Συμεὼν μάλιστα σπούδασε καὶ ἐπαγγέλλεται τὴ φιλάνθρωπη ἐπιστήμη τῆς Ἰατρικῆς.

Ὁ Μιχαὴλ ἐργάσθηκε γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ὡς ἀποθηκάριος στὴ γνωστὴ Μεταλλευτικὴ Ἑταιρεία στὸ Ξερὸ Μόρφου. Παρόλο δὲ ποὺ λάμβανε ἕνα σχετικὰ ὑψηλὸ μισθὸ γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἐπειδὴ τὸν συνεῖχε ὁ πόθος τῆς ἱερωσύνης, στὴν ἡλικία τῶν 39 ἐτῶν παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν ἐργασία του αὐτή, γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Κατὰ τὸ ἔτος 1960 λοιπόν, ἐπὶ περιόδου ἀρχιερατείας τοῦ Κυρηνείας Κυπριανοῦ (ὡς γνωστό, οἱ περιφέρειες Τηλλυρίας καὶ Μόρφου ὑπάγονταν μέχρι τὸ 1973 στὴ Μητρόπολη Κυρηνείας), ἐγγράφεται ὡς ἱεροσπουδαστὴς στὴν Ἱερατικὴ Σχολὴ «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποφοιτᾶ τὸ 1963. Στὶς 24 Ἰουλίου 1961 χειροτονεῖται διάκονος ἀπὸ τὸν Κυρηνείας Κυπριανό, ἐνῶ ἱερέας χειροτονεῖται ἀπὸ τὸν ἴδιο ἐπίσκοπο στὶς 8 Νοεμβρίου 1962 καὶ διορίζεται ἐφημέριος στὸ Ξερό-Νέους Σόλους. Ἐπειδὴ ὁ παραθαλάσσιος αὐτὸς οἰκισμὸς ἦταν νεοσύστατος καὶ ἐστερεῖτο ναοῦ, μὲ τὶς ἐνέργειες τοῦ π. Μιχαὴλ ἀνηγέρθη ἐκεῖ λυόμενος ναός, πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου τῶν θαλασσῶν Νικολάου, ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας.

Μὲ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974, μετακόμισε στὴ Λευκωσία, ὅπου ἱεράτευσε γιὰ ἕνα περίπου ἔτος. Μετὰ ἀπὸ συνάντηση μὲ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Μόρφου Χρύσανθο Σαρηγιάννη, διορίσθηκε ἀπ᾽ αὐτὸν ἐφημέριος στὸν ἱερὸ ναὸ ἀποστόλου Λουκᾶ Ὀρούντης, ὅπου ὑπηρέτησε ἐπὶ 40 συναπτὰ ἔτη. Ὁ Μητροπολίτης Χρύσανθος τὸν προχείρησε σὲ Πνευματικὸ (28.11.1976) καὶ Σακελλάριο (02.04.1989), ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας καὶ ἐπὶ διετίαν Τοποτηρητὴς τοῦ Θρόνου Μόρφου, μακαριστὸς κ. Παῦλος, σὲ Οἰκονόμο.

Κατὰ τὴ μακρὰ ἱερατική του διακονία, ὁ π. Μιχαὴλ ἀνέπτυξε πλούσια ποιμαντικὴ δράση. Στὴν Ὀροῦντα ὀργάνωσε Κατηχητικὰ Σχολεῖα (Ἀνώτερο καὶ Κατώτερο Κύκλο) καὶ δημιούργησε τὴ Χριστιανικὴ Ἕνωση Γυναικῶν. Ὑπηρέτησε ἐπίσης γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ὡς στρατιωτικὸς ἱερέας. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν νῦν Μητροπολίτη Μόρφου, κ. Νεόφυτο, ἀνεκαίνισε τὸν ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ καὶ ἀνοικοδόμησε ἐκ νέου τὸ καμπαναριὸ τοῦ ναοῦ. Καί, πέραν τῆς ἴδιας τῆς Ὀρούντας, ἐξυπηρέτησε γιὰ ἱκανὰ ἔτη τοὺς κατοίκους τῶν προσφυγικῶν κοινοτήτων Ξεροῦ, Καραβοστασίου, Περιστερωναρίου, Νέου Ἀμπελικοῦ, Ποταμοῦ τοῦ Κάμπου καὶ Γαληνῆς. Ἀκόμη, νὰ λεχθεῖ ὅτι, μαζὶ μὲ τὴν καλὴ γνώση τοῦ Τυπικοῦ τῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Τέχνης, ὑπῆρξε πολὺ φιλακόλουθος ἱερέας.

Στὰ χρόνια τῆς ἱερατικῆς του διακονίας στὴν Ὀροῦντα, ὁ π. Μιχαὴλ ἀξιώθηκε νὰ ἰδεῖ τὴν ἐπίσημη ἔνταξη στὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου, τοῦ ἐξ Ὀρούντης καταγομένου, καὶ νὰ καταστεῖ ἡ κοινότητα Ὀρούντης καὶ ἡ ἐνορία του κέντρο τιμῆς τοῦ ἱερομάρτυρος.

Τοῦ μακαριστοῦ πρεσβυτέρου Μιχαὴλ Παπασυμεών, εἴη αἰωνία ἡ μνήμη. Ἀμήν!