Συμβούλιο Εκτύπωση

Πρόεδρος
Μητροπολίτης Μόρφου

Αντιπρόεδρος
Βαρνάβας Βαρνάβα

Γραμματέας
Γεώργιος Κυθραιώτης

Ταμίας
Πέτρος Λαζάρου

Μέλος
Ανδρέας Κακουλλής

Διευθυντής
Πέτρος Λαζάρου

Προσωπικό
Γιάννης Λέμπος