Αρχική Κείμενα από το Διαδίκτυο Η Μεταμόρφωση του Κυρίου
en el fr
Η Μεταμόρφωση του Κυρίου Εκτύπωση

Πατερικά και Θεολογικά κείμενα για την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, 16ος αι. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος βαρύς.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

 

 

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς: Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας: Ομιλία στην Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού

Οσίου Εφραίμ του Σύρου: Λόγος στην Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου

Ὁσίου Βασιλείου Σελευκείας: Λόγος στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ὁσίου Θεολήπτου Φιλαδελφείας: Στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: Λόγος στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος

Ἁγίου Ἀναστασίου Ἀντιοχείας: Λόγος στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἁγίου Φιλαρέτου Μόσχας: Η Μεταμόρφωση του Κυρίου

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ: Λόγος στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Πατρός Ἀλεξάνδρου Σμέμαν: Ἡ Μεταμόρφωση