Αρχική Βιντεοθήκη "Ἀνάστα ὁ Θεὸς" στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου - Μεγάλο Σάββατο πρωΐ 2021
en el fr
"Ἀνάστα ὁ Θεὸς" στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου - Μεγάλο Σάββατο πρωΐ 2021 Εκτύπωση

'Ἀνάστα ὁ Θεὸς" στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Εὐρύχου, ὅπου εἶναι καὶ ἡ προσωρινὴ ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου (1.5.2021).