Αρχική Εκδόσεις Θεομόρφου Νέες Εκδόσεις Βιβλίο: «Ὁ ἀγιος Αυξίβιος Α΄ Επίσκοπος Σόλων».
en el fr
Βιβλίο: «Ὁ ἀγιος Αυξίβιος Α΄ Επίσκοπος Σόλων». Εκτύπωση

Κυκλοφορει ὰπὸ τὶς ἐκδόσεις «Θεομόρφου» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου τὸ βιβλίο «Ὁ ἀγιος Αυξίβιος Α΄ Επίσκοπος Σόλων».  

Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἀποτελεῖται ἀπὸ 100 σελίδες καὶ περιέχει μεταξὺ τῶν ἄλλων τὰ κείμενα: «Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου πατρὸς ἡμῶν ἀρχιεπισκόπου καὶ θαυματουργοῦ Αὐξιβίου». Μοναχῆς Ἰσιδώρας, «Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὸν ἅγιον Αὐξίβιον» καὶ «Χαιρετιστήριοι Οἶκοι πρὸς τὸν ἅγιον Αὐξίβιον».  Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακείμ, «Ἡ βασιλικὴ καὶ τὸ ἐπισκοπεῖο τῶν Σόλων κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἀραβικῶν κατὰ τῆς Κύπρου ἐπιδρομῶν (649-965)».  Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, « Ἡ τιμὴ τοῦ ἁγίου Αὐξιβίου ἀπὸ τοὺς Σόλους στὴν Ἀσίνου καὶ ἀπὸ τὴν Ἀσίνου στὸν Ἀστρομερίτη». 

Παραδίδοντας τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο τοῦ ἁγίου Αὐξιβίου στὸ φιλάγιο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας σὲ ὅλους ὅσους ἐργάστηκαν ἐπὶ δεκαετίες γιὰ νὰ ἀποκαταστήσουν, ὅσο ἦταν δυνατόν, τὸ πρωτότυπο ἀρχαῖο κείμενο τοῦ Βίου, ὅπως τοῦτο καταγράφηκε στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα μ.Χ.. Ἐκφράζουμε ἀκόμα τὴν εὐχή, ὁ Βίος τοῦ ἁγίου νὰ γίνει ἀφορμὴ νὰ ἀνανεώσουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸ πρόσωπό του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀποστολικὴ παράδοση, τῆς ὁποίας ὁ ἅγιος Αὐξίβιος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος κρίκος γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς ἐπισκοπικῆς περιφέρειας τῶν Σόλων, καί, κατ᾽ ἐπέκταση, τῆς διαδόχου της, μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, καθόσον ἡ ἀποστολικὴ παράδοση ἀποτελεῖ τὸν ζωντανό μας δεσμὸ μὲ τὸν ἴδιο τὸν Σωτῆρα Χριστό.

Εὐχαριστοῦμε ὅσους συνέβαλαν, ὥστε ἡ ἔκδοση αὐτὴ νὰ γίνει κατορθωτή, ἰδιαιτέρως, τοὺς κληρικοὺς καὶ τὴν ἀνεγερτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ νέου ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου τῆς κοινότητας Ἀστρομερίτη.

Στὴ συνέχεια παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεόφυτου.

«Ὁ ἅγιος Αὐξίβιος, Ρωμαῖος στὸ γένος καὶ οὐρανοπολίτης στὸ φρόνημα, εἶναι ὁ θεμελιωτὴς τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν παλαίφατη ἐπισκοπὴ τῶν Σόλων καὶ ἡ ἀπαρχὴ μίας λαμπρῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορικῆς παραδόσεως στὴ θεόσωστη Μητρόπολη Μόρφου. Ὁ ἅγιος βαπτίσθηκε καὶ χειροτονήθηκε στὴν παραθαλάσσια περιοχὴ τοῦ Λιμνίτη ἀπὸ τὸν ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 53-55. Εἶχε προηγηθεῖ ὁ μαρτυρικὸς θάνατος τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βαρνάβα στὴ Σαλαμίνα, γεγονὸς ποὺ ἀνάγκασε τὸν Εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο καὶ τοὺς συνοδούς του, ἀποστόλους Τίμωνα καὶ Ρόδωνα, κυνηγημένους ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους, νὰ φτάσουν ἐκεῖ. Ἀργότερα, ὁ Αὐξίβιος, μὲ ἐπιστολιμαία ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, ἐνθρονίστηκε καὶ ἐγκαθιδρύθηκε ὡς πρῶτος ἐπίσκοπος Σόλων ἀπὸ τὸν μεγάλο ἱεράρχη τῆς Ταμασσοῦ, ἅγιο Ἡρακλείδιο, ποὺ ἐκτελοῦσε χρέη ἀρχιεπισκόπου τῆς νήσου.

» Ἔκτοτε, καὶ γιὰ εἴκοσι τόσους αἰῶνες, λάμπρυνε τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιφέρειά μας μία ἐκλεκτὴ ὁμήγυρη ἁγίων ἐπισκόπων Σόλων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο πρῶτοι μὲ τὸ ὄνομα Αὐξίβιος. Μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο ἱερομάρτυρα Ἀρτέμονα, ἐπίσκοπο, προερχόμενο ἀπὸ τὴ Λαοδίκεια τῆς Συρίας, ποὺ ἔδρασε στὴν Αὐλώνα-Ἀκάκι περὶ τὰ τέλη τοῦ γ΄ αἰώνα, κατόρθωσαν οἱ ἔνθεοι τοῦτοι ἱεράρχες νὰ ἀποδιώξουν τὴν ἀρχαιοελληνικὴ εἰδωλολατρία, τὸν παγανισμὸ καὶ τὴ μαγεία καὶ νὰ μᾶς εἰσαγάγουν στὴ φωτοχυσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθιστῶντας μας μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ».

--------------------

Συγγραφέας: Διάφοροι
Εκδότης: Θεομόρφου
ISBN: 978-9963-553-89-1
Γλώσσα: Ελληνικά
Έτος Έκδοσης: 2015
Τόπος Έκδοσης: Λευκωσία
Αριθμός Σελίδων: 100
Εξώφυλλο: Μαλακό
Διαστάσεις: 22χ16
Τιμή: €10.00
 
Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλείο Θεομόρφου
Τηλ. 22824811
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Χορηγός έκδοσης: Ανεγερτική επιτροπή νέου ιερού ναού Αγίου Αυξιβίου Αστρομερίτη