Αρχική Ομιλίες - Λόγοι
en el fr
Ομιλίες - Λόγοι
Ὁμιλία σὺν Θεῷ ἁγίῳ στὸ Εὐαγγέλιο τῆς Β´Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου Εκτύπωση
Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ
 
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ διαθήκη, δηλαδὴ  ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι ἕνα βιβλίο ἀθάνατο. Ἕνα βιβλίο, ὄχι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». Γράφηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους προφῆτες καὶ ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶχαν πλούσιο τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ εἶναι γιὰ τοῦτο, ποὺ μέσῳ του μᾶς ὁμιλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός (γι᾽αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται Λόγος τοῦ Θεοῦ), καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει σ᾽αὐτὸ τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς Πίστης καὶ συνάμα τὸν ἁρμόζοντα τρόπο ζωῆς αὐτῶν, ποὺ τὸ ἀποδέχονται-καὶ ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι- ὡς ἀποκάλυψη Θεοῦ. 
Περισσότερα...
 
ΟΜΙΛΙΑ, ΣΥΝ ΘΕῼ ΑΓΙῼ, ΣΤΗ Δ' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εκτύπωση

«Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε...»

Ἀρχιμ. Φωτίου Ἰωακεὶμ
 
 Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με Ἡ μεγάλη ἀγάπη καὶ ἀπέραντη  στοργὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή Του, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἔκδηλη καὶ διαφαίνεται σὲ πλεῖστα σημεῖα τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων. 
 
Περισσότερα...
 
Ὁμιλία, σὺν Θεῷ ἁγίῳ, εἰς τὴν Ε´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν Εκτύπωση
Τοῦ ἀρχιμ. Φωτίου Ἰωακεὶμ
 
«Ὅς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος»
 
Σήμερα, χάριτι Θεοῦ, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, εὑρισκόμαστε ἤδη στὴν Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν.
Περισσότερα...
 
"Τα παιδιά των προσφυγικών καταυλισμών" Εκτύπωση

alt π. Ανδρέα Φιλίππου*

Πανιερώτατε  
Τίμιο Πρεσβυτέριο
Χριστού  Διακονία
Κύριε κοινοτάρχη τη κοινότητας μας
Κύριοι κοινοτάρχες  και μέλη των Κοινοτικών Αρχών
Κύριε πρόεδρε της Αθλητικής Πνευματικής Οργάνωσης Κυράς  
Ευλαβείς προσκυνητές
Αγαπητοί συγχωριανοί 

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 9