Αρχική Μουσική Όμορφη που' ναι η Λαμπρή
en el fr
Όμορφη που' ναι η Λαμπρή Εκτύπωση
Πασχαλιάτικα δίστιχα από το Μελί Ερυθραίας της Μικράς Ασίας.
Η Δόμνα Σαμίου το κατέγραψε στον Μελί Μεγάρων Αττικής, από τη Μαρία Καραμπλάκα, το 1987.
Τη Δόμνα Σαμίου συνοδεύουν οι μουσικοί: Ρος Ντέιλι, πολίτικη λύρα, Ανιές Αγκοπιάν, κανονάκι, Ιωάννα Άντριους, ούτι, Μιχάλης Κλαπάκης, τουμπελέκι.
Περιλαμβάνεται στο CD «Τα Πασχαλιάτικα» (1998). Για περισσότερες πληροφορίες: www.domnasamiou.gr