Αρχική Μουσική CD: Ακολουθία Αγίου Αυξιβίου, Α' Επισκόπου Σόλων
en el fr
CD: Ακολουθία Αγίου Αυξιβίου, Α' Επισκόπου Σόλων Εκτύπωση

alt

Εισαγωγικό Σημείωμα

Μετά πατρικών ευχών και ευλογίας του Πανιερωτάτου μας Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου, άρχισε εδώ και καιρό η προσπάθεια ανέγερσης Νέου Ιερού Ναού του Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη.

Η όλη διαδικασία είναι πολύμοχθη και χρειάζεται πρώτα η άνωθεν δύναμη και ευλογία του εν Τριάδι Θεού, που θα δοξάζεται μέσα στον νέο ναό αυτό. Εν συνεχεία, με φωτισμό και καθοδήγηση του μεγάλου ιεράρχου και φωτιστή της θεοσώστου Επισκοπής των Σόλων, πατρός ημών Αυξιβίου, πρώτου Επισκόπου Σόλων, ελπίζουμε ότι θα φέρουμε σε πέρας το μεγάλο και ιερό αυτό έργο.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, είναι και η έκδοση του παρόντος δίσκου με την ακολουθία του Αγίου μας, με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για το ευλογημένο αυτό έργο.

Η ανεγερτική επιτροπή, εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους σενέβαλαν στην έκδοση του δίσκου και ιδιαιτέρως στον κ. Μάριο Αντωνίου, μουσικοδιδάσκαλο της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου και πρωτοψάλτη στον ναό του Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη.

Εκ της Ανεγερτικής Επιτροπής

 alt


Περιγραφή
4. Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ, ἦχος πλ. β’: «Σήμερον ὤσπερ ἄστρον νοητόν…»
Ηχητικό

Περιγραφή
11. Δοξαστικὸν Ἀποστίχων, ἦχος πλ. δ’: «Ὡς φωτὸς διάκονος…»
Ηχητικό

Περιγραφή
12. Καθίσματα: α’ στιχολογίας, ἦχος α’ χρωματικός: «Ὡς φέγγος ἀστραπῆς…», β’ στιχολογίας, ἦχος δ’ χρωματικός: «Ἀΰλων στρατιῶν…», μετὰ τὸν Πολυέλεον, ἦχος δ’ χρωματικὸς: «Αὐξήσας τὸ τάλαντον…».
Ηχητικό

Περιγραφή
13. Α’ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ’ ἤχου, μέλος ἀργὸν εἱρμολογικόν (λέγετος), κατὰ τὴν ἁγιορείτικην παράδοσιν, Προκείμενον, ἦχος δ’ (σύντομον).
Ηχητικό

Περιγραφή
14. Πεντηκοστάριον ἀργόν, ἦχος β’: «Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου…».
Ηχητικό

Περιγραφή
15. Στιχηρὸν μετὰ τὸν Ν’ ψαλμόν, ἦχος πλ. β’: «Ἱερωσύνης τὴν στολήν…».
Ηχητικό

Περιγραφή
16. Ἐξαποστειλάριον, ἦχος β’: «Τὸν ἱερὸν Αὐξίβιον κατὰ χρέος…».
Ηχητικό

Περιγραφή
17. Πασαπνοάρια, ἦχος α’, μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου.
Ηχητικό

Περιγραφή
21. Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Αὐξιβίου, ἦχος α’: «Ἀποστόλων τὴν χάριν…».
Ηχητικό

 alt


Υμνογράφος ακολουθίας: Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης (+), υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

Μελοποιός και ερμηνευτής: Μάριος Αντωνίου

Ισοκράτες: Ανδρέας Παπαμωϋσέως, Ιωάννης Διονυσίου, Μάριος Σολωμού

Ηχογράφιση, ηχοληψία, μίξη ήχου: OSSIA MUSICAL SERVICES (Κωνσταντίνος Τελλάλης)

Ηλεκτρονική επεξεργασία εξωφύλλου: Τσεκουρώνας Γιώργος

Γενική επιμέλεια: π. Νεκτάριος Νικολάου, Μάριος Αντωνίου

Αναπαραγωγή αντιτύπων: ART MUSIC STUDIO (Αχιλλέας Τσαγκαρίδης)

Χορηγός: οικ. Άκη και Μηλίτσας Δημητρίου

Παραγωγή: Ανεγερτική Επιτροπή Νέου Ιερού Ναού Αγίου Αυξιβίου