Μόρφου Νεόφυτος: Τὸ συντομότερο κήρυγμα… Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Τὸ συντομότερο κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου. Θεία Λειτουργία  Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, ἱερὸς ναὸς  Παναγίας Θεοτόκου τῆς «Ἀπολυτρώσεως τῶν Ἐξηρτημένων, Καννάβια (16.5. 2021).

 

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου