Πεντηκοστὴ Εκτύπωση

Κείμενα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος πλ. δ'.
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς
ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν
οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
 
Λόγος μα΄ εις την Πεντηκοστή
Άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
 
Στήν ἁγία Πεντηκοστή
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
 
Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
 
Εἰς τήν Πεντηκοστήν
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
 
Λόγος λα' περί του Αγίου Πνεύματος
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
 
Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας
Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
 
Γνώση τοῦ Θεοῦ
Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη
 
Ποιά εἶναι ἡ βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ἐπισκόπου  Ἀχρίδος
 
Μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Ἐλπιδίου Χασάπη: Τριαδολογικὲς προοπτικὲς τοῦ Μοναχισμοῦ
 
Νικόλαος Ξιώνης: Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος